Tuesday, May 4, 2010

Pemeriksaan Kesihatan


Pemeriksaan kesihatan oleh Pusat kesihatan Lintang kerap diadakan secara berkala. Oleh kerana mereka tinggal di kawasan pedalaman, maka kemudahan untuk mendapatkan rawatan di luar adalah sukar. Adalah menjadi tanggunjawab pihak berkenaan untuk membuat pemeriksaan ke atas penduduk orang asli dan murid-murid khususnya. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan kesihatan ini, tahap kesihatan mereka dapat ditingkatkan.

No comments:

Post a Comment

sila beri komen anda

Anak Muridku