Tuesday, May 4, 2010

Buat Betul-Betul


Perhatian yang khusus perlu diberikan kepada murid-murid ini. Mereka perlu dipantau sepanjang masa supaya mereka dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan baik.Mereka perlu didampingi sentiasa agar mereka tidak berasa takut atau malu untuk bertanya sekiranya sesuatu tidak difahami.

No comments:

Post a Comment

sila beri komen anda

Anak Muridku